Hegnar Agenda Premium

Eksempel på premiumplass content.JPG
 
 

PRISER HEGNAR agenda premium

Pris pr. uke
100%: kr 184 000
75%: kr 159 000
50%: kr 118 000
25%: kr 66 000
 
Re-targeting (CPM): 500 kr
Produksjon:
Tekst normal sak ca. 600 ord: 10.000 kr
Foto 3-4 bilder: 5000 kr
Kort videoklipp 20 sekunder: 6000 kr
Lengre videoproduksjoner avtales nærmere.
Dette er veiledende priser som kan variere av oppdragets karakter og plassering. Innhold kan kun brukes i Hegnar Media og kundens egne kanaler om annet ikke er avtalt.