ZenoKapital.PNG

Kapital Agenda

I over 45 år har Kapitals journalistikk bidratt til å sette agendaen for mye av det som skjer i næringslivet, men også i politikken, og regnes fortsatt som like aktuelle. 

Magasinet gir flere ulike muligheter for content, satt i et redaksjonelt miljø av svært høy kvalitet, som leserne bruker over en time på i snitt hver gang.

 Content på print gir mange spennende muligheter for kommunikasjon med en spennende målgruppe som ellers er vanskelig å nå.