Solør

Historien om de tre ordførerne i Solør som ville ha mer næringsliv til bygda.


Dette caset handler om hvordan de tre bygdekommunene Grue, Våler og Åsnes (også kalt Solør) utfordret oss til å snu utviklingen med at folk flytter fra landsbygda og til byer. En aktiv distriktspolitikk som næringsstøtte, høye statlige overføringer, infrastruktur og veibygging, subsidiering av industri, differensiert arbeidsgiveravgift, desentralisering, m.m. har ikke vært tilstrekkelig til å hindre videre sentralisering og fraflytting. Med dette bakgrunnsteppet skulle vi bevise at målrettet kommersiell reklame kan være like effektivt som statlige overføringer og subsidier.

Det hele startet i 2016

Vinteren 2016 tok ordføreren i Grue kommune, Wenche Huser-Sund, kontakt med oss. Som gründer av annonsesalgsbedriften HS-Media på Kirkenær visste hun at det er mulig å etablere lønnsomme arbeidsplasser i distrikts-Norge, og at god reklame kan være effektiv og lønnsom. Grue kommune samarbeider med nabokommunene Våler og Åsnes. Tre ordførere forvalter et felles næringsfond på 250 000 NOK, og Huser-Sund ba oss overbevise de to andre ordførerne om at en storstilt markedsføringskampanje var den beste måten å bruke fondet!

Målet var dermed å markedsføre de tre kommunene. De ville settes på kartet og bli lagt merke til. De ville også få bedrifter og folk til å vurdere området som attraktivt, i håp om at flere ville flytte til dem.

solør mål.jpg

Ettersom regionen har store industriarealer, tomter og lokaler og nærhet til Oslo/Gardermoen. Ønsker kommunene næringsutvikling, og legger raskt til rette for bedriftene. Det er ledig barnehageplass, ny skole, køfritt, natur, JA-mennesker og arbeidskraft. Kampanjen skulle forsterke disse USP’ene!

Løste oppgaven med tre medier

Med begrenset budsjett tok vi ansvar for hele prosessen: Medieplan/strategi, løsninger, idégrunnlag, utforming, gjennomføring og måling! Vi baserte forslag til løsning på innsikt om positive attributter knyttet til landsbygda, kommunenes USP’er og PowerMan: Natur og Mennesker, kombinert med en annerledes stilling-ledig annonse.

Vi produserte både helsides profilannonser, content-artikkel og video. Alt med humor, snert og menneskelig varme, samt rasjonelt, saklig og informativt innhold. For dekningsoptimalisering og frekvens mot målgruppen involverte løsningen alle tre medier og utnyttet de ulike egenskapene:

Vi startet med «stillingsannonse» som teaser i Kapitals sommerutgave. Temaet «500 største bedrifter» var relevant, og i tillegg hadde magasinet lang levetid gjennom sommeren.

På høsten fulgte vi opp med helsiden i Finansavisen. Lørdag på grunn av lengre levetid, høyere opplag, leserens «helge-modus» og side 3 for å utnytte Trygve Hegnars leder. Plasseringen har sterk impact og troverdighet.  

Samtidig gikk saken live på Hegnar.no med en utdypende contentsak. Kommunene hadde ikke egen landingsside, og det var nødvendig med mer informasjon. Videoen ble brukt her og ordførerne spredte den selv i sosiale medier.

Kampanjen dekket totalt cirka 600 000 mennesker. Med en frekvens 3,78 og OTS (Opportunity to see. Mulige lesertilfeller) på over 2 millioner.

Slik så kampanjen i Finansavisen og på Hegnar.no

Slik så kampanjen i Finansavisen og på Hegnar.no

Utenfor komfortsonen

Med tydelige mål var vi litt utenfor komfortsonen da vi tok på oss ansvaret for hele pakka! Men allerede første annonse i Kapital ga henvendelser, og helsiden i Finansavisen førte til omtale i lokalavis, NRK og Frokost-TV. Videoen fikk spredning i sosiale medier gjennom ordførernes eget nettverk.

Caset viser at samme budskap distribuert på tvers i mediehuset via ulike kontaktflater er effektivt når mye informasjon skal formidles, og vi har lært å stole på egen innsikt om lesere, medieegenskapene og reklameutforming. RAM-test av helsiden bekreftet PowerMan: Meget høy oppmerksomhet, meget høyt engasjement og involvering.

Resultatene fra  RAM .

Resultatene fra RAM.

Kampanjen virket positivt både internt i kommunene og oppfylte alle mål: Oppmerksomhet, omtale og mange interessenter.

Kampanjen var vellykket! Vi fikk oppmerksomhet og telefoner, og fylte opp Continental og Hard Rock Café som en oppfølging av kampanjen.
— Wenche Huser Sund

De avsluttet med to happenings i Oslo: 250 mennesker som ville flytte til SOLØR ble samlet på Hard-Rock Cafe, og 60 potensielle bedrifter på et arrangement på Hotell Continental.

I 2017 har de befolkningsvekst, og har fått nye bedrifter til kommunene!

Vi lærte at vi kan mer enn bare annonsesalg, og vi kan skape resultater som påvirker og endrer.  Kampanjen bekreftet at god B2B-kommunikasjon også trenger emosjonelle virkemidler. Mennesker er mennesker, også bedriftsledere. B2B-reklame må treffe i hjertet, og ikke bare i hodet.

God og målrettet reklame kan selv med begrensede midler løse samfunnsoppdrag!

Her kan du lese hva kunden sier om prosjektet!

solør res.jpg